Rozšířená politika souborů cookies

Privacy policy 1 image Cookies se skládají z určitého maléhomnožství dat nainstalovaných v prohlížeči,aby pomáhaly vlastníkovi poskytovat službu podle popsaných účelů. Některé z účelů, kvůli kterým se cookies instalují, mohou také vyžadovat souhlas uživatele.

Technické cookies a cookies sloužící k účelům souhrnné statistiky.

Aktivita nezbytně nutná pro funkci služby.

Tato aplikace používá cookies k ukládání relace uživatele a provádění jiných aktivit, které jsou nezbytně nutné pro tuto funkci, například těch, které se týkají distribuce provozu..

Aktivity týkající se ukládání nastavení, optimalizace a statistik.

Tato aplikace používá cookies k ukládání nastavení prohlížení a k optimalizaci komfortu uživatele při procházení internetu. Mezi tyto cookies patří například ty, které nastaví jazyk a měnu, nebo slouží pro správu statistik první strany, které používá přímo vlastník stránky.

Jiné typy cookies nebo nástrojů třetích stran, které je mohou využívat.

Některé ze služeb vyjmenovaných níže shromažďují statistiky v souhrnné formě a nemusejí vyžadovat souhlas uživatele, nebo mohou být spravovány přímo vlastníkem – podle toho, jak jsou popsány – bez pomoci třetích stran. Pokud jsou jakékoliv služby provozované třetími stranami uvedeny mezi nástroji níže, mohou sloužit ke sledování uživatelových návyků při prohlížení – spolu s informacemi, které jsou zde uvedeny, a bez vědomí uživatele. Pro další informace si prosím přečtěte zásady ochrany údajů uvedených služeb.

Reklama

Tyto služby umožňují, aby byla uživatelská data použita pro účely reklamní komunikace zobrazené ve formě bannerů a dalších reklam v této aplikaci, které mohou být založeny na zájmech uživatele. To neznamená, že jsou všechna osobní data použita pro tento účel. Informace a podmínky použití jsou uvedeny níže. Některé služby uvedené níže mohou využívat cookies k identifikace uživatelů nebo používat techniku behaviorálního cílení, tzn. zobrazení reklam přizpůsobených zájmům a chování uživatele, včetně dat získaných mimo tuto aplikaci. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů daných služeb.

Criteo (Criteo SA)

Criteo je reklamní služba, kterou poskytuje Criteo SA. 

Shromažďovaná osobní data: cookies a data o používání. 

Místo zpracování: Francie – Zásady ochrany osobních údajů – Odhlásit

Privacy policy 2 image

Analýza

Služby obsažené v této sekci umožňují vlastníkovi monitorovat a analyzovat webový provoz a mohou být použity pro sledování chování uživatele.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics je služba analýzy webu, kterou poskytuje Google Inc. („Google“). Google využívá shromážděná data ke sledování a zkoumání používání aplikace k přípravě hlášení o jejích aktivitách a jejich sdílení s dalšími službami Google. Google může využívat shromážděná data ke kontextualizaci a personalizaci reklam své vlastní reklamní sítě.

Shromažďovaná osobní data: cookies a data o používání.

Místo zpracování: USA – Zásady ochrany osobních údajů – Odhlásit

Piwik (tato aplikace)

Piwik je analytický software využívaný touto aplikací k přímé analýze dat bez pomoci třetích stran. Shromažďovaná osobní data: cookies a data o používání.

Zásady ochrany osobních dat

Zobrazování obsahu z externích platforem. Tyto služby vám umožňují prohlížet obsah hostovaný na externích platformách přímo ze stránek této aplikace a interakci s nimi. Pokud je tento typ služby nainstalován, může shromažďovat data o webovém provozu stránek, kde je služba nainstalována, i když ji uživatel nepoužívá.

Typekit (Adobe Systems Incorporated)

Typekit je služba vizualizace písma poskytovaná Adobe Systems Incorporated, která umožňuje této aplikaci zahrnout tento druh obsahu na svých stránkách. Shromažďovaná osobní data: data o využití a různé typy dat, jak je uvedeno v zásadách ochrany osobních údajů služby.

Místo zpracování: USA – Zásady ochrany osobních údajů 

Google Maps widget (Google Inc.)

Google Maps je služba vizualizace map poskytovaná Google Inc., která této aplikaci umožňuje zahrnout tento druh obsahu na svých stránkách.

Shromažďovaná osobní data: cookies a data o používání.

Místo zpracování: USA – Zásady ochrany osobních údajů

Interakce s externími sociálními sítěmi a platformami

Tyto služby umožňují interakci se sociálními sítěmi nebo jinými externími platformami přímo ze stránek této aplikace. Tato interakce a informace takto získané touto aplikací vždy podléhají nastavení soukromí uživatele pro dané sociální sítě. Pokud je nainstalována služba umožňující interakci se sociálními sítěmi, může shromažďovat data o provozu na stránkách, pro které je nainstalována,  i když ji uživatelé nevyužívají.

Tlačítko +1 a sociální widgety Google+ (Google Inc.)

Tlačítko +1 a sociální widgety Google+ jsou služby, které umožňují interakci se sociální sítí Google+ poskytovanou Google Inc.

Shromažďovaná osobní data: cookies a data o používání.

Místo zpracování: USA – Zásady ochrany osobních údajůy

Tlačítko Like a sociální widgety Facebook (Facebook, Inc.)

Tlačítko Like a sociální widgety Facebook jsou služby, které umožňují interakci se sociální sítí Facebook poskytovanou Facebook, Inc.

Shromažďovaná osobní data: cookies a data o používání.

Místo zpracování: USA – Zásady ochrany osobních údajů

Tlačítko Tweet a sociální widgety Twitter (Twitter, Inc.)

Tlačítko Tweet a sociální widgety Twitter jsou služby, která umožňují interakci se sociální sítí Twitter poskytovanou Twitter, Inc.

Shromažďovaná osobní data: cookies a data o používání.

Místo zpracování: USA – Zásady ochrany osobních údajů

Jak mohu spravovat  instalaci cookies?

Spolu s tím, co je uvedeno v tomto dokumentu, může uživatel spravovat nastavení cookies přímo ze svého prohlížeče a zabránit, například třetím stranám, instalovatje. Pomocí nastavení prohlížeče lze také smazat cookies, které byly již nainstalovány, včetně cookies, které mohou obsahovat souhlas s instalací cookies touto webovou stránkou. Je důležité mít na paměti, že zablokováním cookies můžete ovlivnit funkci této stránky. Informace o tom, jak spravovat cookies ve svém prohlížeči, mohou uživatelé nalézt na následujících adresách: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari a Microsoft Windows Explorer.


V případě služeb poskytovaných třetími stranami mohou uživatelé uplatnit své právo vystoupit ze sledovací aktivity při využití informací, které poskytují zásady ochrany osobních údajů třetí strany, kliknutím na odkaz odhlásit, pokud je poskytnut, nebo kontaktováním třetí strany.


Bez ohledu na výše uvedené vlastník informuje, že uživatelé mohou využít stránku: Your Online Choices. Tato služba umožňuje uživateli zvolit vlastní nastavení sledování pro většinu reklamních nástrojů. Vlastník proto uživateli doporučuje využít tuto možnost spolu s informacemi poskytnutými v tomto dokumentu.

Správce dat a vlastník

Davide Campari Milano S.p.A. – Via F. Sacchetti, 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI), info.privacy@campari.it 

Protože instalaci cookies třetích stran a dalších sledovacích systémů prostřednictvím služeb použitých v této aplikaci nemůže vlastník technicky regulovat, považujte všechny specifické odkazy na cookies a sledovací systémy instalované třetími stranami za orientační. Pro získání kompletních informací si přečtěte zásady ochrany osobních údajů dané služby třetí strany uvedené v tomto dokumentu.

Vzhledem k objektivní složitosti spojené s technologiemi identifikace na základě cookies a jejich velmi těsné integrace do provozu webu doporučujeme uživatelům kontaktovat vlastníka, pokud chtějí bližší informace o využití cookies samotných a jejich jakéhokoliv použití, například třetí stranou, prováděného přes tuto stránku.

Definice a právní odkazy

Osobní data (nebo jen data). Jakékoliv informace týkající se fyzické osoby, právnické osoby, instituce nebo sdružení, které lze identifikovat nebo je identifikováno i nepřímo odkazem na jakékoliv další informace, například osobní identifikační číslo.

Data o používání

Informace shromažďované automaticky z této aplikace (nebo služeb třetích stran používaných touto aplikací), které mohou zahrnovat: IP adresy nebo doménová jména počítačů uživatelů této aplikace, URL adresy (Uniform Resource Identifier), čas požadavku, metodu použitou  k odeslání žádosti na server, velikost souboru odeslaného jako odpověď, číselný kód označující status odpovědi serveru (úspěšný výsledek, chyba atd.), země původu, vlastnosti prohlížeče a operačního systému používaného uživatelem, různé časové detaily návštěvy (např. čas strávený na každé stránce v aplikaci) a detaily o cestě v rámci aplikaci, včetně zvláštních odkazů na sekvenci navštívených stránek a další parametry operačního systému zařízení nebo IT prostředí uživatele.

Uživatel

Jednotlivec používající tuto aplikaci se musí shodovat nebo být zplnomocněn subjektem údajů, k níž se osobní údaje vztahují.

Subjekt údajů

Právnická nebo fyzická osoba, na níž se osobní údaje vztahují.

Zpracovatel dat (nebo správce dat)

Fyzická osoba, právnická osoba, veřejná správa nebo jakýkoliv jiný orgán, sdružení nebo organizace pověřená správcem dat zpracovávat osobní data v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Správce dat (nebo vlastník)

Fyzická osoba, právnická osoba, veřejná správa nebo jakýkoliv jiný orgán, sdružení nebo organizace s právem rozhodovat, i společně s jiným správcem dat, o účelech a metodách zpracování osobních dat a k tomu využitých prostředcích, včetně bezpečnostních opatření týkajících se provozu a použití této aplikace. Správce dat je, pokud není uvedeno jinak, vlastníkem této aplikace.

Tato aplikace

Hardwarový nebo softwarový nástroj, kterým jsou shromažďována osobní data uživatele.

Cookie

Malý datový soubor uložený v uživatelově zařízení.

Právní informace

Oznámení pro evropské uživatele: Toto prohlášení o ochraně soukromí bylo připraveno pro splnění povinností podle čl. 10 směrnice Evropského parlamentu 95/46/ES, podle ustanovení směrnice 2002/58/ES, ve znění upraveném směrnicí 2009/136/ES, na téma cookies. Tyto zásady ochrany osobních údajů se týkají výhradně této aplikace.