Verruimd cookiebeleid

Privacy policy 1 image

Cookies bestaan uit stukken code die in de browser geïnstalleerd worden om
de eigenaar te helpen bij het leveren van de service volgens de omschreven
doeleinden. Mogelijk is voor sommige van de doeleinden waarvoor de cookies
geïnstalleerd worden, de toestemming van de gebruiker nodig.

Technische cookies en cookies voor geaggregeerde statistische doeleinden

Activiteiten die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de service
Deze toepassing maakt gebruik van cookies om de sessie van de gebruiker op te slaan en andere activiteiten uit te voeren die strikt noodzakelijk zijn voor de werking ervan, bijvoorbeeld voor de distributie van het websiteverkeer.

Activiteiten met betrekking tot het opslaan van voorkeuren, optimalisatie en statistische gegevens

Deze toepassing maakt gebruik van cookies om internetvoorkeuren op te slaan en de surfervaring van de gebruiker te optimaliseren. Enkele voorbeelden hiervan zijn cookies om de taal of munteenheid in te stellen, of om first-party statistische gegevens te beheren die rechtstreeks door de eigenaar van de website gebruikt worden.

Andere soorten cookies of hulpprogramma's van derden die er mogelijk gebruik van maken

Enkele van de onderstaande services verzamelen statistische gegevens in geaggregeerde vorm. Mogelijk is hiervoor geen toestemming van de gebruiker nodig of worden ze – naargelang hun omschrijving – rechtstreeks beheerd door de eigenaar, zonder de hulp van derden.
Als er zich onder de onderstaande hulpmiddelen services bevinden die door derden uitgevoerd worden, dan is het mogelijk dat deze gebruikt worden voor de tracking van het surfgedrag van gebruikers, naast de informatie die in dit document weergegeven wordt en zonder medeweten van de eigenaar. Gelieve het privacybeleid van de service in kwestie te raadplegen voor gedetailleerde informatie.

Reclame

Deze services maken het mogelijk om gegevens van de gebruiker te verwerken voor reclamedoeleinden in de vorm van banners en andere advertenties die op deze toepassing weergegeven worden, mogelijk op basis van de interesses van de gebruiker.
Dit betekent niet dat alle persoonlijke gegevens voor deze doeleinden gebruikt worden. Hieronder vindt u meer informatie, samen met de gebruiksvoorwaarden.
Sommige van de onderstaande services maken mogelijk gebruik van cookies om gebruikers te identificeren, of passen mogelijk gedragsretargeting toe. Dit betekent dat er advertenties worden weergegeven die specifiek afgestemd zijn op de interesses en het gedrag van de gebruiker, zoals gedetecteerd binnen en buiten deze toepassing. Voor meer informatie kunt u het privacybeleid van de services in kwestie bekijken.

Criteo (Criteo SA)

Criteo is een reclameservice van Criteo SA.
Verzamelde persoonsgegevens: cookie- en gebruiksgegevens
Plaats van verwerking: Frankrijk – Privacybeleid – Opt-out

Analyse

De services in dit gedeelte maken het voor de eigenaar mogelijk om het websiteverkeer te volgen en te analyseren, en ze kunnen gebruikt worden om het gedrag van de gebruiker op te volgen.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics is een dienst voor webanalyse van Google, Inc. ('Google').
Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van deze toepassing op te volgen en te onderzoeken, om rapporten samen te stellen over de activiteit en deze te delen met andere services van Google.
Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen reclamenetwerk te contextualiseren en persoonlijker te maken.
Verzamelde persoonsgegevens: cookie- en gebruiksgegevens
Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid – Opt-out

Piwik (deze toepassing)

Piwik is een analysesoftware die door deze toepassing gebruikt wordt om gegevens rechtstreeks te analyseren zonder tussenkomst van derden.
Verzamelde persoonsgegevens: cookie- en gebruiksgegevens

Privacybeleid

Inhoud van externe platformen weergeven.
Met deze services kunt u rechtstreeks op de pagina's van deze toepassing inhoud bekijken die gehost wordt op externe platformen en ermee interageren.
Als een dergelijke dienst geïnstalleerd is, is het mogelijk dat er nog steeds gegevens over het websiteverkeer verzameld worden voor de pagina's waar de dienst geïnstalleerd is, zelfs als gebruikers deze niet gebruiken.

Typekit (Adobe Systems Incorporated)

Typekit is een visualisatieservice voor lettertypes van Adobe Systems Incorporated, die het mogelijk maakt voor deze toepassing om dergelijke inhoud op zijn pagina's weer te geven.
Verzamelde persoonsgegevens: gebruiksgegevens en verschillende soorten gegevens volgens de specificaties van het privacybeleid van de service. 

 

Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid

Google Maps-widget (Google Inc.)

Google Maps is een visualisatieservice voor kaarten van Google, Inc. die het mogelijk maakt voor deze toepassing om dergelijke inhoud op zijn pagina's weer te geven.

Privacy policy 2 image

Verzamelde persoonsgegevens: cookie- en gebruiksgegevens

Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid

Interactie met externe sociale netwerken en platformen

Deze services laten rechtstreeks vanaf de pagina's van deze toepassing interactie toe met sociale netwerken of andere externe platformen.
De interactie en informatie die de toepassing verkrijgt, zijn steeds afhankelijk van de privacy-instellingen van de gebruiker voor elk sociaal netwerk.
Als er een dienst geïnstalleerd is die interactie met sociale netwerken mogelijk maakt, dan kan deze nog steeds gegevens over het websiteverkeer verzamelen voor de pagina's waar de service geïnstalleerd is, zelfs als gebruikers deze niet gebruiken.

Google+ +1-knop en sociale widgets (Google, Inc.)

De Google+ +1-knop en sociale widgets zijn diensten die interactie met het sociale netwerk Google+ van Google, Inc. mogelijk maken.
Verzamelde persoonsgegevens: cookie- en gebruiksgegevens
Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid

Facebook Like-knop en sociale widgets (Facebook, Inc.)

De Facebook Like-knop en sociale widgets zijn diensten die interactie met het sociale netwerk Facebook van Facebook, Inc. mogelijk maken.
Verzamelde persoonsgegevens: cookie- en gebruiksgegevens
Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid

Twitter Tweet-knop en sociale widgets (Twitter, Inc.)

De Twitter Tweet-knop en sociale widgets zijn diensten die interactie met het sociale netwerk Twitter van Twitter, Inc. mogelijk maken.
Verzamelde persoonsgegevens: cookie- en gebruiksgegevens
Plaats van verwerking: VS – Privacybeleid

Hoe kan ik het installeren van cookies beheren?

Naast wat opgegeven is in dit document, kan de gebruiker zijn cookievoorkeuren rechtstreeks in de eigen browser beheren en bijvoorbeeld voorkomen dat derden cookies installeren. Via de browservoorkeuren is het ook mogelijk om cookies te verwijderen die in het verleden geïnstalleerd zijn. Daartoe kunnen ook cookies behoren waarin de toestemming voor het installeren van cookies door deze website is opgeslagen. Het is belangrijk om op te merken dat door alle cookies uit te schakelen, deze website mogelijk niet meer correct zal functioneren. Gebruikers kunnen op de volgende locaties informatie vinden over het cookiebeheer in hun browser: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Microsoft Windows Explorer.
Voor de diensten van derden kunnen gebruikers hun recht uitoefenen om niet te worden gevolgd, via de informatie die te vinden is in het privacybeleid van de derde partij, door op de opt-outkoppeling te klikken (indien deze aanwezig is), of door contact op te nemen met de derde partij.
Niettegenstaande vermeldt de eigenaar dat gebruikers een beroep kunnen doen op 'Your Online Choices'. Via deze service kunnen gebruikers hun trackingvoorkeuren selecteren voor de meeste reclametools. De eigenaar raadt gebruikers dus aan om, naast de informatie in dit document, ook van dit hulpmiddel gebruik te maken.

Gegevensbeheerder en eigenaar

Davide Campari Milano S.p.A. – Via F. Sacchetti, 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI), info.privacy@campari.it
Aangezien het installeren van cookies en andere trackingsystemen van derden via de diensten die gebruikt worden in deze toepassing niet technisch beheerd kan worden door de eigenaar, dienen alle specifieke verwijzingen naar cookies en trackingsystemen die door derden geïnstalleerd worden als indicatief beschouwd te worden. Om volledige informatie te bekomen, kunt u het privacybeleid raadplegen voor de diensten van derden die in dit document vermeld zijn.
Gezien de objectieve complexiteit van het identificeren van technologieën op basis van cookies en hun nauwe wisselwerking met de functionaliteit van het web, wordt gebruikers aangeraden om contact op te nemen met de eigenaar als ze verdere informatie willen over het gebruik van cookies en elk mogelijk gebruik ervan dat via deze website uitgevoerd wordt, bijvoorbeeld door derden.

Definities en juridische verwijzingen

Persoonlijke gegevens (of gegevens)
Alle mogelijke informatie met betrekking tot een natuurlijke persoon, rechtspersoon, instelling of vereniging die geïdentificeerd wordt of kan worden, zelfs onrechtstreeks, via een verwijzing naar andere informatie, met inbegrip van een persoonlijk identificatienummer.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch verzameld wordt vanaf deze toepassing (of via services van derden die in deze toepassing gebruikt worden). Hiertoe kunnen behoren: de IP-adressen of domeinnamen van de computers waarmee de gebruikers deze toepassing gebruiken, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van de aanvraag, de methode die gebruikt werd om de aanvraag naar de server te verzenden, de grootte van het bestand dat als antwoord ontvangen wordt, de numerieke code die de status van het antwoord van de server (succesvol resultaat, fout enz.) aangeeft, het land van oorsprong, de eigenschappen van de browser en het besturingssysteem van de gebruiker, de specifieke tijdsgegevens per bezoek (bv. hoeveel tijd er op elke pagina besteed werd in de toepassing) en de gegevens over het traject dat gevolgd werd binnen de toepassing, met bijzondere verwijzing naar de opeenvolging van de bezochte pagina's en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de gebruiker.

Gebruiker

  Het individu dat deze toepassing gebruikt. Deze persoon moet overeenkomen met of toestemming hebben van het gegevenssubject, naar wie de persoonlijke gegevens verwijzen.

Gegevenssubject

De rechtspersoon of natuurlijke persoon naar wie de persoonlijke gegevens verwijzen.

Gegevensverwerker (of toezichthouder op de gegevens)

De natuurlijke persoon, de rechtspersoon, het openbare bestuur of elke mogelijke andere instantie, vereniging of organisatie die van de gegevensbeheerder de toestemming gekregen heeft om de persoonlijke gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid.

Gegevensbeheerder (of eigenaar)

De natuurlijke persoon, de rechtspersoon, het openbare bestuur of elke mogelijke andere instantie, vereniging of organisatie die, alleen of samen met een andere gegevensbeheerder, het recht heeft om beslissingen te nemen met betrekking tot de doelstellingen en methodes van het verwerken van persoonlijke gegevens en de gebruikte middelen, met inbegrip van de veiligheidsmaatregelen voor de bediening en het gebruik van deze toepassing. Tenzij anders aangegeven, is de gegevensbeheerder de eigenaar van deze toepassing.

Deze toepassing

De hardware- of softwaretool waarmee de persoonlijke gegevens van de gebruiker worden verzameld.

Cookie

Een kleine hoeveelheid data die opgeslagen wordt op het apparaat van een gebruiker.

Juridische informatie

Kennisgeving aan Europese gebruikers: deze privacyverklaring is opgesteld in overeenstemming met de verplichtingen onder Art. 10 van EG-richtlijn nr. 95/46/EG en onder de bepalingen van Richtlijn 2002/58/EG, zoals herzien in Richtlijn 2009/136/EG betreffende cookies.
Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze toepassing.