ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Privacy policy 1 image

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A személyes adatok védelméről szóló 2016/679 (EU) rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke (a továbbiakban: a GDPR) értelmében, tájékoztatni kell Önt ezen a weboldalon folytatott konzultáció során szerzett személyes adatok feldolgozásáról, mely magába foglalja e-mailek küldésést vagy űrlapok kitöltését a honlapon keresztül.

Ez a tájékoztató csak erre a weboldalra érvényes, egyéb más weblapokra nem; az adatkezelő nem felelős harmadik felek weboldalaiért.

1. A feldolgozott adatok típusa

1.1 Navigációs adatok

A weboldal működtetéséhez használt számítógépes rendszerek és szoftver eljárások normál működésük alatt olyan személyes adatokat szereznek meg, amelyek közvetítése közvetett módon az internetes kommunikációs protokollok használatában rejlik. Az összegyűjtött információk nem társíthatóak vagy azonosíthatóak az érintettekkel, de természetüknél fogva képesek azonosítani a felhasználókat a harmadik felek által tárolt adatokkal való feldolgozás és társulás révén.

Ezeket az adatokat kizárólag arra használják, hogy anonim statisztikai adatokat szerezzenek a weboldal használatáról, és ellenőrizzék annak helyes működését, és a feldolgozás után azonnal törlésre kerülnek.

Az adatok felhasználhatók arra, hogy felderítsék a feltételezett számítógépes bűncselekmények forrását: ezen túl a web kontaktusok adatait nem tárolják hét napon túl.

1.2 Cookie-k

Kérjük, olvassa el a "Cookie Policy" dokumentumot a weboldalon.

1.3 A felhasználó által önként megadott adatok

Az e weboldalon feltüntetett címekre történő választható, explicit és önkéntes e-mail küldése, a weboldalon megjelenő adatlapok (űrlap) és/vagy hírlevél előfizetői űrlapok kitöltése lehetővé teszi a feladó címének későbbi rögzítését, fontos megválaszolni a kérdéseket, valamint kitölteni az e-mailnem kiküldött formanyomtatványokon szereplő egyéb személyes adatokat.

A konkrét összefoglaló információkból riport készíthető vagy megjeleníthetők a honlap oldalain, amelyet külön kérésre készítenek el.

2. A személyes adatok feldolgozásának célja és módja

Amint az egyes adatgyűjtési formákban kifejezetten szerepel, a felhasználó által önként megadott személyes adatokat a következő célokra lehet feldolgozni:

1. A szükséges információk elküldése;

2. A megrendelt termékek és szolgáltatások nyújtása és a szerződéses kötelezettségek teljesítése;

3. A törvényi és rendeleti kötelezettségek teljesítése;

4. Könyvelés, számlázás, hitelkezelés és számviteli adminisztrációs tevékenységek;

5. Hírlevelek és periodikusan küldött e-mailek a Campari Group termékekkel kapcsolatban, különféle promóciós tevékenységek és adatfeldolgozási, statisztikai célokra .;

6. A felhasználókra vonatkozó adatok profilalkotására vagy gyűjtésére és feldolgozására irányuló tevékenységek, annak érdekében, hogy csoportjukra oszthassák őket vásárlói magatartásuk alapján.

Az adatok feldolgozása a törvényben meghatározott határértékekkel és feltételekkel történik, automatikus eszközökkel, beleértve az elektronikus és telematikai módszereket is. Különleges biztonsági intézkedéseket iktattak be, hogy megelőzzék az adatvesztést, valamint hogy megakadályozzák a tiltott vagy helytelen használatot és a jogosulatlan hozzáférést.

Az adatokat megfelelő ideig tárolják, amíg szükséges a hozzáférés a lekért információkhoz és szolgáltatásokhoz. Az 5. és a 6. pontban előírtak esetekben az adatokat 24 hónapig tárolják.

3. Személyes adatok szolgáltatása

A navigációs adatok kivételével a személyes adatok továbbítása nem kötelező.

4. A személyes adatok átadásának megtagadásának következményei

Az adatok teljes vagy részleges rendelkezésre állásának hiánya lehetetlenné teheti a fent említett célok elérését.

5. A felek kategóriái, akikhez személyes adatokat lehet továbbítani

Az adatok kezelése nem terjeszthető, értékesíthető vagy cserélhető harmadik felekkel az érintett személy hozzájárulása nélkül. Az adatközlés hatóköre kizárólag a szerződéses műveletek teljesítésével és a jogi kötelezettségek betartásáért felelős alanyokra korlátozódik. Ezért azokat a következő kategóriákba tartozó harmadik felek számára lehet közzétenni:

  • Témák, amelyek szolgáltatásokat nyújtanak az információs rendszer irányításához;

  • Ügyvédi Iroda vagy vállalatok segítségnyújtása és a tanácsadási kapcsolatok kiépítése

  • Közigazgatási terület ellenőrzése, állami szervek és illetékes hatóságok a közigazgatási szervek jogi kötelezettségeinek és/vagy rendelkezéseinek teljesítése érdekében;

  • Campari Affiliates, külső vagy belső adatfeldolgozók, akik közvetlenül részt vesznek a szolgáltatás teljesítésében, vagy amelyek jogosultak az adatok ismeretére a törvénynek megfelelően.

Az adatkezelő a szervezeten belül az adatokat kizárólag a feldolgozással foglalkozó egyénekhez továbbítják.

Privacy policy 2 image

6. Az adatalany joga

Azok az adatalanyok, akikre a személyes adatok vonatkoznak, joga van személyes adataik feldolgozásához, javításához vagy megszüntetéséhez, a hordozhatóságuk megköveteléséhez (azaz ahhoz, hogy az általuk szolgáltatott adatokat automatikus eszközzel olvasható formában továbbadják egy másik adatkezelőnek). Joguk van visszavonni az engedélyt, és panaszt tenni a Helyi Titoktartási Hatóságnál (Garante Privacy).

Joguk van továbbá arra is, hogy bármikor tiltakozhassanak adatainak feldolgozásáról a közvetlen marketing és profilkészítési célokra.

E jogok gyakorlása érdekében az érintettek továbbíthatják kérelmeiket az adatkezelőnek az alábbi e-mail címre történő üzenet elküldésével: Davide Campari Milano S.p.A. - Via Franco Sacchetti n. 20 - Sesto San Giovanni (Milánó); is kapcsolatba léphetnek az adatvédelmi tisztviselővel a következő e-mail címen: gpdp.office@campari.

 

7. Adatkezelő

Az adatkezelő DAVIDE CAMPARI - MILANO S.p.A., székhelye: Via F. Sacchetti n. 20, Sesto San Giovanni (Milánó), Olaszország.

 

8. Adatvédelmi tisztviselő

Az adatvédelmi tisztviselő székhelye az adatkezelő székhelyén található.

E-mail: gpdp.office@campari.com

9. Adatfeldolgozók

Külső adatfeldolgozók:

  • ContactLab S.p.A., Via Natale Battaglia, n. 12, Milano;

  • Softec S.p.A. - Piazzale Lugano 19, 20158 Milano.